afb1

Investra Capital is een particulier investeringsfonds gericht op het midden- en kleinbedrijf. Met eigen vermogen nemen we deel in ondernemingen, zowel met een minderheids- als meerderheidsbelang. Deelname van Investra gaat verder dan investeren alleen, we participeren en brengen een schat aan kennis en ervaring in de onderneming. Investra investeert, participeert en adviseert vanuit een onafhankelijke positie.

'Investra kijkt verder dan rendement en resultaat: heeft ook oog voor duurzaamheid en werkgelegenheid!'

Gezond ondernemen
afb1
186